سفره پهن کردن

جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نان بر سر سفره آوردن روزمرگیی بیش نیست ملاک سفره پهن کردن است.که نان هست!!!.

وضع حال یارانه ها چنین سرشتی ست نان بر سر سفره آوردن است .این سرنوشتی ست که سرشته شده است برای ملت و حاکمیتی که بی مهابا مهیای نان است و خوردن .خواندن و خوانش نیست نام و نان خانش هست.

سفره پهن کردن ملاک است  نه روزمرگی بلکه مردانگی ست سفره پهن کردن .

مدیریت،تولید وضمانت تولید سرشت این سرنوشت است این خواسته نیست توانستن است.

دانستن نان بر سر سفره آوردن است توانستن سفره پهن کردن است.

توانستید بدانید؟

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :