شیطان بزرگ

جمعه ۹ دی ۱۴۰۱

چه اتفاقی افتاده است که ما دشمن داریم؟
جواب یک جمله است.ما حقوق بشر هستیم.
حقوق بشر چه میگوید ؟ حقوق بشر اعلامیه اش ،منشورش و منشش برای آزادی این است که حقوق مسلم همه را محترم بشمارد .آزادی برای همه است اگرچه همه انسان نباشند.باید بدانید که کشورها انسان نیستند اما حقوقی دارند حقوق کشورها را کسانی میدانند و تعیین میکنند که حقوق بشر هستند.چرا آمریکا دشمن است؟ چرا اصلا دشمن وجود دارد؟ تضاد منافع هست.جایگزین شدن منافع گروهی،فردی،جناهی و توجیهی به جای منافع  ملی و استراتژیک.اما باید بدانید آمریکا دشمن نیست بلکه رابطه و عناصر حاکمیت کشور آمریکا هست تضاد منافع ایجاد میکند و آمریکا دشمن میشود.وقتیکه ابر قدرت میشوید که منافع شما به منافع جهانی نزدیک شود و حتی عبور کند.اگر منافع شما از منافع جهانی و همگان عبور کرد شما فوق ابر قدرت هستید . شما انسان هستید .  

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :