برمودا

یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

 
ملتها امپراطوری دوران ها هستند .امپراطورها نه دل به دریا بلکه به دریا زده اند نه، اصلا خود به دریا ریخته اند موج و دریا را با هم شکسته اند و اقیانوس ها را شکست داده اند و قهرمانان شان را با پیروزی هایشان آویخته می بینی.پیروزی در برابر پیروزی قرار گرفته است . لکه و لکنت مملکت ها با جام و قهرمانی قهرمانان همه پاک و پاک سازی شده است . دست بیکس ها و بی همه کس ها موج به هر ملتی میزند چرا که الگو و قهرمان نیستند و ندارند .حلقه هر ملت موج دشمن و دشمنی را با خود به دریا میبرد .حلقه ملت ها نه به دریا به اقیانوس پیوسته است این حلقه فانوس دریا نیست موج و دریا هم نیست دژی علیه هر دزدی هست.

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :