خرافه از شأن تا شرع

پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

خرافه چیست؟
انچه که شبیه خرق عادت هست اما با این تفاوت که نه یک جمع بلکه تقریبا همه انرا نه تایید نه تمجید میکنند بلکه خود را با ان تایید میکنند و تمجید میشوند انچنان خرافگان با خرافه تمجید میشود که خرافه جای قران مجید میشیند اما خرافه شأن قران ندارد در شأن قران نیست چارچوب و شرع ندارد خیر و شر قابل تفکیک نیست

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :