قانون خر

چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱

خر قانونش این است تا زمانیکه بارش را به مقصد نرساند توقف نمیکند شتر هم از سرعتش کم نمیکند تا مقصد.
آیا واقعا خریت نیست برای انسان امروز که به اندازه حیوانی چهار پا اراده در او نباشد؟
اگر قانون خر را آگاهانه و با اختیار و آزادی تمام در کار و روش زندگی خود بکار بگیرید رسیدن به مقصد خریت و همالی تو نیست خدمت و خدمتگذاری ست.
از این بابت هست که هنگام پشیمانی و اعتراض بابت کار بیهوده و بطالت برای کسی یا ساختاری میگویند°خر شدم°

 

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :