باید در میدان بود بلکه مرد بود نه مرده

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲

قانون چیست؟آیا با عدالت فرق دارد؟چگونه و در چه شرایطی قانون به عدالت نزدیک میشود ،ازجنس عدالت میشود ،همانند عدالت میشود؟

قانون حرکت وضعی و تدریجی دارد که متاثر از عدالت هست.قانون مجموعه مقرراتی که بر بستر عدالت وضع میشود.از آنجا که عدالت مبرا از نقض و نقص هست و قانون در جایگاه عدالت هست نقض و نقص بر او حاکم نیست.اگر قانون خارج از جایگاه عدالت مشاهده و یا منحرف شود قانون نقصی بر آن وارد هست یا اینکه به واسطه قانون نقض مقررات انجام شده است.

 

در مقابل قانون ایستادن چیست؟

 

قانون ناظر هر حرکتی در جایگاه عدالت هست.

اگر وضعیتی حاکم بر بستر و جایگاه عدالت باشد که در برابر هر حرکتی ایستاده چنآنکه ان حرکت را متوقف یا منحرف میکند.این خلاف ،سد معبر و غیرمترقبه هست.

اینجا باید اعمال قانون اتفاق بیفتد.از آنجاکه قانون حرکت دارد قانون با این وضعیت برخورد میکند.پس در برابر قانون مقاومت کردن عواقب دارد.قانون با آن برخورد میکند

 

قانون گریزی چیست؟چه عواقبی دارد؟

 

قانون حرکتی ایمن و پذیرفته شده در چارچوب عدالت دارد.اگر کسی یا چیزی در حواشی و عقب ماندگی قرار بگیرد و آن هنگام حرکت قانونی از هر نوع حرکتی یا از قانون انجام شود آن کس یا چیز به حاشیه رانده می‌شود و پرت می‌شود.این عواقب قانون گریزی ست.

 

قانون شکنی چیست؟

 

حرکت قانونی و اعمال قانون باعث میشود فرد یا جامعه از حواشی و عقب ماندگی دور بماند و حتی نجات داده شود.اگر قانون شکنی اتفاق بیفتد یک تکثر اتفاق خواهد افتاد و باعث عدم شفافیت میشود و چنددستگی از یک نوع  اتفاق میافتد حرکت قانونی یا اعمال قانون با اخلال مواجه خواهد شد یعنی اعمال قانون یا حرکت قانونی متوقف میشود یا دیر انجام میشود در نتیجه فرد،جامعه و حتی قانون شکن  به حاشیه میرود در پرتگاه سقوط قرار می‌گیرد و سرانجام در مرداب قانون شکنی غرق و تباه میشود.این سرانجام ریشه و خاستگاهش تکثر گرایی حاصل از قانون شکنی هست.

 

 

 

ععع

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :