فلسطین آزاد شد

شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

 

در این روزها شنیده می شود فلسطین از سوی دولت های زیادی بخصوص اروپا به رسمیت شناخته شده است.این بیان می دارد که فلسطین آزاد شده است . چرا فلسطین در بند بوده است؟آزادی فلسطین منفعتی دارد یا اگر ندارد به رسمیت نشناختنش و صحه و مهر تایید نزدن بر حقانیت و آزادی اش خطرات و مضراتی دارد پس با این اوضاع و اوصاف فلسطین به رسمیت شناخته شد.

چطور یک کشور مستقل مقتدر صد سال در  ساز و کار سیاست و حاکمیت بین المللی مخدوش مجهول و  آواره بوده است؟

غرب بالاخص اروپا در قضاوت و تشخیص ابعاد و گستره استراتژی سرزمین داری و حاکمیت داری همیشه یک طفل و نوزاد نوپا بوده است.

 

 

در این صد سال اروپا در بوته آزمایش بوده است.قرانی قرائت شده است این طفل موسی ست که قرار است به پیامبری برگزیده شود.

طفل در کاخ شعبده باران و فرعونیان  راستی آزمایی شده است.

 

اروپا مثل اینکه دیانت و دینی دارد اروپا ظهور کرده است.

پس بسوی اسرائیل و با اسرائیل که منقلی آخته ,کشتن و جنگ است دهان از تشنگی و شکم از گشنگی سوخته شده است.

پس بر گزیده برگزیده است آزادی اش را.سلام آزادی!!!.

موسی بزرگ که شد پیامبر که شد چه خواهد کرد؟

اروپا به استراتژی ملحق شده است .اروپا دانسته ها را فهمیده است.

کجا قرار است رمال های عرصه سیاست و دیپلماسی به خاک سیاه نشانده شوند؟

آنگاه که این اتفاق افتاد ما ظهور کرده ایم پس دهان هایی که زبان ندارند گل گرفته خواهند شد.

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :