پرسش مهر

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

اکنون که سالها از ماجرای پرماجرای حملات سپتامبر گذشته است ما هنوز در نطفه هیچ مدعیی مردیی نیافتیم.پس ما مردیم مدعیان مرده اند.
تروریسم  و استراتژی امنیت به موازات همند نه مثل همدیگر و از همدیگر.
انسان عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمیشود اما امریکا دوبار مقر امنیتی اش مورد حمله قرار 
گرفت پس در حوزه استراتژی و امنیت آمریکا عاقل نبوده است .
القاعده هم اساس تروریسم جهانی هست بنیادگرایانی واقف به بنیاد اندیشی خود نبودند وارد به تحلیل های بنیادی و تکنیکال نبوده اند شناختی نسبت به جهان و حوادث و مدیریت ان نداشتند و فهمی نسبت به امریکا نداشتند .
 
تروریسم جهانی به مقر امنیتی امریکا که پنتاگون است حمله کرده است پنتاگون عورت امریکاست پس القاعده نه به مقر بلکه به مقعد امریکا حمله کرده است که خلاف بنیاداندیشی القاعده است پس به قانونش احترام نگذاشته است پس پنتاگون به لانه ی القاعده که خاورمیانه است حمله ور میشود و چون  مار افعی در 
خاورمیانه لانه گزینی میکند . این لانه گزینی در این سالها به تخم ریزی تروریسم   منجر شده و حاصل این لانه گزینی داعش هست.امریکا در منطقه خاورمیانه در کنار لانه گزینی و پاشیدن بذر تروریسم منطقه ای پناهنده هم هست.از بحرین با یک تیر دو نشان زده است  هم عراق و هم افغانستان را اشغال کرده است؟ 
 
بهانه و کمانی که امریکا بابت اشغالگری دارد امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم جهانی هست.این کمان بابت نشانه گیری تیر و سوراخی دارد ان تیر و سوراخ کدامند؟

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :