بررسی استراتژی امنیتی و نظامی

چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱

در وهله اول اصلا استراتژی چیست؟

 

استراتژی به معنی راهبرد هست نگاه بلندنظرانه و بلندهمتانه به مسیر و اهداف پیش رو .

پیش بینی و در نهایت دیدن حد خطر , تهدید و ترس  از واقعیتی که آینده اتفاق خواهد افتاد و ریشه در حقیقت آن راهبرد دارد.

و بالعکس پیش بینی و در نهایت حادث شدن امنیت و شجاعت از واقعیتی که آن روز اتفاق خواهد افتاد .

 

استراتژی امنیتی :

هدایت و پیش بینی وضعیت موقعیت و فرد و گروه متقابل بابت ورود به محدوده تحت حفاظت.

به عنوان مثال فردی میخواهد به باغ شما به طور سرخود برود به او گوشزد میکنید و میقبولانی که همینطور بیخود و سرخود تو باغ ما نرو مار هست.

پس قبل از مارگزیدگی ریسمان یا طنابی تابخورده در هنگام صبح زود یا مغرب یا شب در مسیرش قرار میدهی و اورا میترسانی.

استراتژی امنیتی همان ترساندن هست.

 

نوشدارو قبل از مرگ سهراب


 

استراتژی نظامی :

هدایت و پیش بینی وضعیت موقعیت و فرد و گروه متخاصم بابت ورود به محدوده تحت حفاظت.

به عنوان مثال فردی میگوید میخواهد به باغ شما به طور سرخود برود به او گوشزد میکنید و میقبولانی که همینطور بیخود و سرخود تو باغ ما نرو مار به جانت می‌اندازم.پس او را به باغ می‌آوری و  مار را نشان میدهید.

استراتژی نظامی  تهدید در مقابل تحقیر هست تا جایی که دشمن خود تحقیر شود.

 

 

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :