امروز چه روزیه؟

سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

قصد دشمن چیست؟
دشمن قصدی ندارد قصد دشمن زندگی هست زندگی دشمن چی هست ؟ خسارت زدن به انسان و زندگی اش.
زندگی انسان حدود آزادی و تامین معیشتش هست نامش هست نانش هست
دشمن هست یا نه؟
دشمن خود شما هست دشمن شما شما هست
دشمن در چه فکرییه؟
دشمن بی فکر نیست دشمن فکری هست متفکر نیست

دشمن بی برنامه و بی منطق هست؟
خیر دشمن برنامه و منطق نمیداند برنامه و متطق شما را دارد
دشمن  در مقابل هست و مقابله میکند؟
خیر دشمن هیچ مقابله ای با شما ندارد دشمن شما شما هست .کسی با خودش سر جنگ ندارد.
دشمن دروغ میگوید؟
اصلا
دشمن علم دارد؟
اصلا . دشمن میداند اما انقدر و انچنان نمیداند که عواقب را بسنجد.دشمن فهمیده نیست

دشمن قصد نابودگری دارد؟
به هیچ وجه 

نظر شما در مورد اینکه دشمن ان است که خروج دارد چیست؟

حالا وقتیکع دشمن خروج میکند چه اتفاقی افتاده یا میافتد؟

خروج دشمن به چند شکل است :
۱: ازاد که شدی ان هم به طور کامل
۲:اسیر که شدی ان هم به طور کامل

دشمن پاسبان و داروغه ای هست تا هجمه و حلقه دشمنی ها و خسارتها  نسبت به تو تکمیل شود.
دشمن بینهایت با نهایت توان و دانستنش رسیدنت را  به حدود سلامت و ضمانت سلامت  را که انسانیت و حدود ان است دریغ میدارد . 
این در نهایت شکست میخورد چون سیرتت پاک بود پس از کوزه همان تراود که در اوست.صورت تو تمیز بود.

اینک ای انسان تو آزادی چون  شکست قطعی دشمن بر خسارت دشمن افزوده شده است.تئوری های تصادم، تصادف و شکستش با هم به سرانجام نرسیدند.

 

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :