مشعر الحرام

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

انتخابات ناخواسته ریاست جمهوری  در پیش هست.این حادثه ناخواسته نوخواسته است نوخواسته فاجعه ی ملی ست.در استراتژی و راهبرد  اصل برای راهبری و تصمیم  رویکرد و وضعیت حاکم هست.وضعیتی که حاکم شده  ابعاد و گستردگی ان چگونه است؟برد و دامنه اش به استواری نزدیک هست یا به تزلزل؟
  از انجاکه انتخاب و تصمیم مردمی حاصل خرد جمعی است و در خرد جمعی نظم و هماهنگی بسیار مهم و یک اصل هست.اگر گسست و تزلزلی در این نظم و هماهنگی باشد یک نامفهومی و هاله ی ابهام شکل میگیرد که یکی از اینها  چند صدایی یا چند دستگی ست.گسست و تزلزل اختلال و پارازیت ایجاد میکند این منجر به از بین رفتن شعاع دید و سقوط میشود.
پس انتخاب حاصل از خرد جمعی نیاز مند هماهنگی و توازن است.این ممارست و مراقبت میخواهد فرمول ندارد.این خرد باید به وسیله نمایندگانی از مردم  مدیریت ، کنترل و راهبری شود. مثل رهبر یک ‍ٱرکست.
کابین دولت نه اینکه سقوط کرد بلکه خاکستر شد که قبل از سقوط بابت دلایلی به خاکبرسری رسیده بود این قبح  ، زشتی و  ملامتی بزرگ بود این بابت عقبه ای چغر و رویکردی همسوی با دشمن داشته است بود. ستون پنجمی که از بس نخ نما بوده انگار که ترک بوده اند از بسکه شبکه ،مخبر،لاشه و لاشی داشتند و بودند بیابانی بودند و هستند دود از کنده بلند شده است تا تنور داغ هست باید پختی کرد.

 

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :