تام و نان

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

دیدم که جهان در تصورم هست ناقلا
پس تصویر جهان شدم بی کله
خواب خوب خدا بودم ناقلا
نه بیدار بیزار بودم بی کله
من اخم بودم  نه اینکه خم بودم راحت شکسته بودم ناقلا
من دانستم که من را دال هم نمیخواهند بی کله
من نه غزه نه لبنان من ایران هستم باقلا
من نانم و فلسطین نام بی سر
ناقلا نرسیدی تا من سیاه به فلسطین رسیدم
در سفره نیل تا فرات اسراییل  هستم بیشک
من و کودک فلسطینی در دهان یهود به ملاقات هم رفتیم
من در دهان یهود نه نان کباب بودم
فلسطین نه نام بابام بود.


">دیدم که جهان در تصورم هست ناقلا
پس تصویر جهان شدم بی کله
خواب خوب خدا بودم ناقلا
نه بیدار بیزار بودم بی کله
من اخم بودم  نه اینکه خم بودم راحت شکسته بودم ناقلا
من دانستم که من را دال هم نمیخواهند بی کله
من نه غزه نه لبنان من ایران هستم باقلا
من نانم و فلسطین نام بی سر
ناقلا نرسیدی تا من سیاه به فلسطین رسیدم
در سفره نیل تا فرات اسراییل  هستم بیشک
من و کودک فلسطینی در دهان یهود به ملاقات هم رفتیم
من در دهان یهود نه نان کباب بودم
فلسطین نه نام بابام بود.

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :