حکایت بورس

سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱

بورس حکایتی دارد با سرمایه و دارایی ات به بورس آمدن چون حکایت جان بر سر آمدن هست.
بورس و شرکتهای تابعه باید به یقین بدانند منفعت و سود انان در منفعت و سود سهامدار هست
وقتی سهامداری نتوانست یا کفاف مالی نداشت که حق تقدم خود را بخرد یا فرصت نکردو شرکت باید بابت جلوگیری از حسابرسی مالیاتی درخواست افزایش سرمایه را به ثبت برساند.
 
سه حالت پیش میآید 
حتلت اول :
بورس و شرکت مربوطه باید حق تقدم سهامدار نگه دارند و از محل سود نقدی و انباشته حق تقدم سهامدار به سبد اصلی منتقل شود.
حالت دوم:
اگر بورس حق تقدم سهامدار را بفروش برساند باید این فروش جهت عرضه اولیه شرکت های بورسی منظور گردد این زمانی اتفاق میافتد که شرکت مربوطه حق تقدم سهامدار را در سبد اصلی اعمال نکند 
حالت سوم:
فرد سهامدار خودش اقدام به فروش حق تقدم به شرکت مربوطه کند و از این طریق از حق تقدم خود صرفنظر کند .
اگر این گسترده باشد باعث افزایش سرمایه مجدد شرکت میشود 

و شرکت باید بابت جلوگیری از حسابرسی مالیاتی درخواست افزایش سرمایه را به ثبت برساند.

تعداد نظرات این مطلب : 0

نظرات

  1. هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید :